Yükümlülükler ve sorumluluk

Gıda maddeleri ticareti / Gıda maddeleri ithali

Gıda ithal etmek veya kendiniz üretip satmak mı istiyorsunuz? Burada dikkat edilmesi gereken bir kaç husus vardır. Size memnuniyetle yardımcı oluyoruz ve size burada gıda maddeleri ticareti ve gıda maddeleri ithali hakkında kapsamlı bilgiler sunuyoruz.
Herhangi bir konuda sorunuz olduğunda, lütfen yetkili IHK (Sanayi ve Ticaret Odası) ile iletişime geçiniz
Federal Tarım ve Gıda Dairesi'nin (BMEL) ihracatı teşvik programına (2022 iş gezileri) ilişkin bilgilere buradan erişebilirsiniz.

Gıda maddeleri ticaretinde özerklik

Hukuki çerçeve

Gıda maddeleri dükkanlarının kuruluşunda büyük olasılıkla bireysel girişim, iki veya daha fazla şahsın ortaklığıyla oluşan küçük işletme veya limited şirketi seçilir. Sınırlı sorumluluk da düşünülebilir. Vergi danışmanınıza danışınız.
 • Bir UG (mini limited şirketi) veya GmbH (limited şirket) şirketi kurduysanız veya kayıtlı bir tüccarsanız, ticaret siciline kayıt yaptırmanız zorunludur. Tüccar statüsü olmayan bir şahıs şirketi veya bir GbR (medeni hukuk çerçevesinde bir şirket türü) olarak kayıt yaptırmanız gerekmez.

İşyeri kaydı yaptırırken nelere dikkat etmelidir?

Gıda maddeleri ticaretine başlamadan önce, yetkili yerel ticaret dairesine faaliyetinizi bildirmeniz gerekir, Faaliyet Yönergesi’nin 14. maddesi.
Faaliyet bildirinizi sizin işletme merkezinizle ilgili kent veya mahalle yönetimi (Ticaret ve Zabıta Dairesi) huzurunda yapmanız gerekir.
 • Geçerli bir nüfus cüzdanınızı veya pasaportunuzu (ikamet kayıt belgesi ile birlikte) yanınızda bulundurmanız ve, varsa, ticaret sicili kayıt suretini beraberinizde getirmeniz gerekir.
 • İlgili başvuru formunda ticaretin türü belirtilmelidir, örneğin: gıda maddeleri ticareti.
Yerel ticaret dairesi kurduğunuz şirket ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Odası ve Maliye Dairesini bilgilendirir. Bunu takiben Sanayi ve Ticaret Odası sizinle iletişime geçer ve size sorularınızın bulunması durumunda yardımcı olur.

Gıda maddeleri şirketleri için bildiride bulunma yükümlülüğü

Bir gıda maddeleri şirketi bir ürün, işleme ve pazarlama ile bağlantılı faaliyeleri gerçekleştiren bir kuruluştur.
 Avrupa Birliği Hijyen Kuralları uyarınca 2004 yılından itibaren bütün gıda maddeleri şirketleri için bildirimde bulunma yükümlülüğü vardır. Sizin faaliyetinizi, yerel yetkili Gıda Maddeleri Denetleme Dairesi’ne (Veteriner Dairesi) bildirmeniz gerekmektedir. Her bir işletmenin bu makama birdiride bulunması koşuldur.

Hayvan kaynaklı veya kolay bozulabilir gıda maddeleri üretimindeki özellikler

 • Hayvansal gıdaları (bunlar tüm et ve balık ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta ve ürünleri, hayvansal yağlar, jelatin ve kolajen ürünlerdir) işliyor veya üretiyorsanız, ayrıca izin almak zorundasınız. İşyeri ruhsatı için dilekçenin, kaymakamlığın veya bir ilçeye bağlı olmayan kentin Darmstadt Valiliği’nin yetkili yerel Gıda Maddeleri Denetleme Dairesi’ne (Veteriner dairesi) verilmesi gerekmektedir. Ruhsat verilen işyerlerine bir kimlik etiketi ve kimlik numarası verilir.
Kendi ürettiğiniz gıdaları mı yoksa taze gıdaları mı satmak istiyorsunuz?? Bu durumda şu hususlara dikkat ediniz:
 • Kolay bozulabilir gıda maddelerini ticari olarak üreten, işleyen veya piyasaya süren kişiler bu faaliyeti ancak, faaliyete başlamadan önce Enfeksiyondan Korunma Yasası (IfSG) hakkında bir eğitim kursuna katılmışlarsa gerçekleştirebilirler.
 • Öğretim yerel Sağlık Dairesi’nde veya öğretime yetkisi olan muayenehane sahibi bir doktor yanında tamamlanır.
 • Öğretim Belgesi’nin faaliyete başlarken üç aydan daha eski olmaması gereklidir.
 • Her kim evvelce Federal Salgın Kanunu bağlantısında 31 Aralık 2000 Pazar tarihinde halen geçerli olan bir sağlık belgesi sahibiyse, bu ilk defalık öğretimden muaf tutulur.
 • Ayrıca Ağustos 2007 tarihinden itibaren Gıda Maddeleri Hijyen Yönetmeliği (BMHY) geçerlidir. Buna göre kolay bozulabilen gıda maddeleri ancak, bir eğitim aldıktan sonra bu konuda uzman bilgisi sahibi olan kişiler tarafından üretilebilir, işleme tabi tutulabilir veya piyasaya sunulabilir.
  • Sadece paketlenmiş gıda maddelerinin ticaretinin yapılması ve piyasaya sürülmesi halinde bu eğitime gerek yoktur!
  • Gıda hijyeni de dahil olmak üzere gıda işleme alanında bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bilimsel eğitimi veya mesleki eğitimi tamamlamış kişiler bu eğitim gerekliliğinden muaftır.
Diğer bilgiler

Gıda maddelerinin etiketlenmesi hakkında bilgiler

Diğer tavsiyeler

 1. Kendi ürettiğiniz gıdaların ticaretine ilişkin tüm gereklilikleri yerine getirip getirmediğinizi netleştirmek için yetkili veteriner dairesi ile iletişime geçin.
 2. Devlet desteği veya kredi gibi finansman olanakları hakkında bilgiye mi ihtiyacınız var? Şirket kurulumu danışmanlığı ekibindeki meslektaşlarımızla iletişime geçin. Görevliler size memnuniyetle yardımcı olacaktır.
 3. Gıda hukukunun çeşitli alanlarının ayrıntılı bir açıklamasını bu bilgi broşüründe bulabilirsiniz.

Gıda maddelerinin ithali

Üçüncü ülkelerden yapılacak ithalat için Gümrük Hukuku açısından adımlar

 • Üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatlar için gümrük formalitelerine dikkat etmek gereklidir. Sizin her halukarda, gümrük müdürlüğüne 0870a nolu form ile başvurarak bir EORI Numarası almanız gerekmektedir.
 • Buradaki koşul sizin yerel Ticaret Dairesi’nde bir faaliyet bildirisi yapmış olmanızdır. EORI numarası ve gıda maddesinin onbir haneli gümrük tarifesi numarası ile malın ithalini gümrüğe bildiriniz.
 • Gümrük tarifesi numarası aracılığı ile gümrük oranı tespit edilir, gıda maddeleri için olan ithal ciro vergisi genelde yüzde 7 olup, direk gümrük tarafından tahsil edilir.
 • AB’nin serbest ticaret anlaşması olan üçüncü ülkelerden, örneğin İsviçre, uygun kanıtlarla gümrüksüz ithalat yapılabilir.

Gümrükler üçüncü ülkelerden gıda maddeleri ithalinde nasıl etkinlik gösterirler.

Alman gümrükleri Gıda Hukuku’nun denetiminde katkıda bulunurlar. Onlar örneğin gıda maddelerini veya gıda maddeleri nakil araçlarını durdurabilirler. Ayrıca Avrupa veya Ulusal Gıda Hukukuna aykırı hareket edildiği şüphesi üzerine yetkili Gıda Maddeleri Denetleme Dairesi’ne bildiride bulunurlar.

Üçüncü ülkelerden gelen gıda maddelerinde başka nelere dikkat edilmelidir?

Üçüncü ülkelerden gelen gıda maddeleri güvenli olmalıdır, bu demektir ki, bu gıdalar Avrupa hukuku ve ulusal kriterleri yerine getirmeli ve özellikle insan sağlığına zarar vermemelidir.
Bir gıda maddesinin Avrupa hukuku ve ulusal koşulları yerine getirip getirmediğine dair kararı, her halukarda Gıda Maddeleri Denetleme Dairesi verir. Bu kararı verme yetkisi Darmstadt Valiliği’ne aittir.

Üçüncü ülkelerden yapılan organik ürünlerin ithalatlarında neler geçerlidir?

Organik ürün ithalatı ve organik mühürü ile etiketlenme sadece, AB kanunları doğrultusunda ekolojik çiftçilik için kontrol edilen ve sertifikalı kuruluşlar tarafından yapılır.

Oda bölgesindeki Veteriner ve Sağlık Daireleri adrtesleri

Veteriner Daireleri

Gıda maddeleri denetimi ve et hijyeni, hayvan sağlığını koruma, hayvanlarda bulaşıcı hastalık salgını ile mücadele ve genel veterinerlik Veteriner Dairesi’nin esas görevleridir. Gıda maddeleri ve ihtiyaç malzemelerinin sürümü ile gıda maddeleri hijyeni kontrolu onun sorumluluğundadır.
 • Darmstadt Belediyesi
  Rheinstraße 67
  64295 Darmstadt
  Telefon: 06151 13 4370
  E-posta: avv@darmstadt.de
 • Darmstadt-Dieburg Bölgesi
  Rheinstraße 67
  64295 Darmstadt
  Telefon: 06151 951610
  E-posta: veterinaeramt@ladadi.de
 • Bergstraße Bölgesi
  Odenwaldstraße 5
  64646 Heppenheim
  Telefon: 06252 155977
  E-posta: veterinaeramt@Kreis-Bergstrasse.de
 • Groß-Gerau Bölgesi
  Wilhelm-Seipp-Straße 4
  64521 Groß-Gerau
  Telefon: 06152 989-643 veya -427
  E-posta: veterinaeramt@kreisgg.de
 • Odenwald Bölgesi
  Michelstädter Straße 12
  64711 Erbach
  Telefon: 06164 5050

Sağlık Daireleri

 • Darmstadt ve Darmstadt-Dieburg İlçesi Sağlık Dairesi
  Niersteiner Straße 3
  64295 Darmstadt
  Telefon: 06151 33090
 • Bergstraße Bölgesi Sağlık Dairesi
  Konut adresi: Kettelerstraße 29 – 64646 Heppenheim
  Posta adresi: Gräffstraße 5 – 64646 Heppenheim
  Telefon: 06252 15 - 5396
 • Odenwald Bölgesi Sağlık Dairesi
  Albert-Schweitzer-Straße 8
  64711 Erbach
  Telefon: 06062 70293
 • Groß-Gerau Sağlık Dairesi
  Wilhelm-Seipp-Straße 9
  64521 Groß-Gerau
  Telefon: 06152 989211

Sanayi ve Ticaret Odası’nda ilgili kişiler