Cookie advice

This is the configurable cookie text. This can now be defined individually per IHK.

And here you will find the privacy policy.

No. 128935

De IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim

De IHK vertegenwoordigd de interesses van zijn circa 63.500 (zakelijke) leden tegenover de autoriteiten, in de politieke arena en in de openbaarheid. De IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim is een zelfbesturend orgaan die deze taken uitvoert zoals het in wettelijke en bestuurlijke regelgeving is vastgelegd. We bekijken de politiek met een kritische blik en beïnvloeden de openbare mening en besluitvorming.
Als een onafhankelijk ´advocaat van de markt´ stellen we zeker dat dat regels en regelingen duidelijk en bindend zijn voor alle deelnemers. Als dienstverlener ondersteunen we bedrijven daadkrachtig in het behalen van hun doelstellingen.
We zetten onze invloed in ten bate van het succes van onze zakelijke leden in de volgende bedrijfssectoren: