Cookie advice

This is the configurable cookie text. This can now be defined individually per IHK.

And here you will find the privacy policy.

No. 128953

Innovatie en Milieu

We ondersteunen ondernemers – voor de toekomst
Innovatieve ideeën, nieuwe technologieën en management procedures verzekeren welvaart en werkgelegenheid en biedt zo het hoofd tegen internationale competitie. Wij zorgen ervoor dat innovaties en nieuwe ideeën snel in de praktijk omgezet kunnen worden en vinden ere en markt voor. Onze consultancy service voor innovatie helpt mensen zichzelf te helpen, door ze informatie over de nieuwste technologie te bieden, over de situatie betreffende industriële eigendomsrechten, staatsubsidies en over de markt. Het verzorgt het leggen van contacten met externe experts in de academische en zakelijke gemeenschap. Ze heeft haar eigen web gebaseerde technologische uitwisseling.
Als het aankomt op milieubescherming, behoort Duitsland wereldwijd tot de topspelers. We ondersteunen bedrijven ermee dat er rekening met hun vragen wordt gehouden bij het maken van milieubeleid. Deelnemers in het EU Eco management en Audit schema worden geregistreerd bij de IHK. Wij ondersteunen milieu-bewustwordingsmanagement en helpen ook om de mogelijkheden van geavanceerde milieutechnologie te gebruiken.
We ondersteunen ondernemers:
  • Door het adviseren van bedrijven, universiteiten en politieke organen met betrekking tot het vergroten van de effectiviteit en relevantie om dit in de praktijk te brengen in opleidingen aan scholen en universiteiten
  • Als de regionale informatie makelaar in alle vragen over de overdracht van technologie
  • Door het identificeren en ontwikkelen van de belangen van de economische ontwikkeling in de regio, vragen over het milieu en energie en door het verstrekken van advies aan bedrijven op milieugebied
  • bij het in kaart brengen van het technologiepotentieel in de regio
Milieubescherming
  • met advies over kwesties met betrekking tot bedrijfs milieubescherming , de implementatie van nieuwe normen en limieten van uitstoot en het behoud van water, het vermijden en recyclen van afvalstoffen, evenals de implementatie van deze nieuwe richtlijnen
  • beoorderling van fabrikanten van milieubehoudsplanning, afvalbeleid en recyclingbedrijven en consultancy en planningsbedrijven
Innovatie
  • informatie en advies bij kwaliteitsmanagement en certificering
  • advies bij patenten en licenties
  • advies over subsidie programma´s ten bate van onderzoek en ontwikkeling
  • advies en informatie over electronisch zakendoen

Kontakt

Anke Schweda
Anke Schweda
Standortentwicklung, Innovation und Energie
Geschäftsbereichsleiterin, Mitglied der Geschäftsführung