Cookie advice

This is the configurable cookie text. This can now be defined individually per IHK.

And here you will find the privacy policy.

No. 128956

Juridische zaken

Wij geven informatie en advies: op de gebieden waar de wettelijke regelingen expliciet concrete taken aan ons heeft toebedeeld (bijvoorbeeld: buitenlandse handel , beroeps/ vakopleiding ) geven wij gezaghebbende juridisch advies.
Ook op andere terreinen van het economisch recht informeren wij u over de juridische situatie en, op aanvraag, verwijzen naar de bevoegde beroepsgroep.
Recht en eerlijk spel is hoe we onze inzet beschrijven bij het bieden van gelijke kansen voor alle soorten van ondernemingen, evenals onze beider doel, het bevorderen van de concurrentie en overheidsinterventie te verminderen door middel van verbetering van het zelfregulerende vermogen van de economie.
Wij ondersteunen ondernemers – zodat het spel eerlijk gespeeld wordt
Spelen volgens de regels betekend eerlijkheid – daarom zorgt onze afdeling juridische zaken en fair play ervoor dat regels kunnen worden nageleefd. Want, zelfs het beste economische systeem kan niet functioneren zonder duidelijke regels. Natuurlijk zorgen onze inspanningen ervoor dat de kennis van experts uit de zakenwereld een belangrijke rol spelen in de regels die de staat opstelt.
Maar we ondersteunen ondernemers al in een veel vroeger stadium. Dit begint al met advies tijdens de opstartfase: welke juridische vorm is geschikt voor uw onderneming? Hoe verloopt de aanmelding in het handelsregister zonder grote vertragingen? Hoe kunt u voor een unieke naam voor uw bedrijf zorgen? Wat is geoorloofd in competitieve situaties en wat zijn de grenzen? Hoe kunt u de opvolging en/ of overname in uw bedrijf op de beste manier regelen?
We adviseren ondernemers in alle vragen met betrekking tot commerciële wetgeving en laten ze zien wat mogelijk is. We maken ook duidelijk wat vermeden dient te worden zodat meningsverschillen met concurrenten en klanten om te beginnen niet kunnen optreden.
We bevelen financiële en economische raadslieden aan, wiens praktijkervaring doorgegeven wordt aan de (handels)rechtbanken. Wij onderzoeken, benoemen en wijzen beëdigde specialisten aan, zodat u expertises kunt verkrijgen waar u op kunt vertrouwen.
Wij ondersteunen ondernemers:
  • door ervoor te zorgen dat de belangen van het bedrijfsleven worden weerspiegeld in de vormgeving van wetgeving
  • door het verzorgen van ondernemers met informatie over vragen betreffende commerciële wetgeving en het uitvoeren van een adviesgesprek
  • door het verzorgen van ondernemers met advies in alle vragen met betrekking tot mededingingsrecht en vervolgen van inbreuken hierop
  • Benoeming en certificeren van deskundigen en publiceren van de IHK-catalogus met de uitspraken van deskundigen over inschrijvingen het handelsregister
  • Verklaringen betreffende de inschrijving in de kamer van koophandel

Kontakt

Thomas Reyl
Thomas Reyl
Recht und Steuern, Unternehmensgründung und -förderung
Geschäftsbereichsleiter, Mitglied der Geschäftsführung