Ämter in Polen

Wer kennt das nicht: Man sucht eine Institution in Polen, weiß aber nicht, wie sie heißt oder ob es sie überhaupt gibt. Deshalb an dieser Stelle eine Übersicht wichtiger Ämter, Institutionen und Ministerien mit Adress- und Kontaktdaten.

Kanzleien

Kanzlei des Präsidenten der Republik Polen
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
Kanzlei des Ministerpräsidenten
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Kanzlei des Sejms
Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
Kanzlei des Senats
Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6/8
00-902 Warszawa

Ministerien

Ministerium für Staatsvermögen
Ministerstwo Aktywów Państwowych
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
Ministerium für Bildung und Wissenschaft
Ministerstwo Edukacji i Nauki 
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Ministerium der Finanzen
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Ministerium für Fonds und Regionalpolitik
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Ministerium für Infrastruktur
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
Ministerium für Klima und Umwelt
Ministerstwo Klimatu i  Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Ministerium für Kultur und nationales Erbe
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Ministerium für nationale Verteidigung
Ministerstwo Obrony Narodowej
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
Ministerium für Familie und Sozialpolitik
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa
Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Ministerium für Entwicklung und Technologie
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Ministerium für Sport und Tourismus
Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
Ministerium der Justiz
Ministerstwo Sprawiedliwości
al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Ministerium des Innern und für Verwaltung
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J.Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
Ministerium für Gesundheit
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Zentralämter

Eichamt
Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
0048 22 5819399
gum@gum.gov.pl
www.gum.gov.pl
Patentamt
Urząd Patentowy
al. Niepodległości 188/192
00-608 Warszawa
Regulierungsbehörde für Energie
Urząd Regulacji Energetyki
al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
0048 22 4875570
ure@ure.gov.pl
www.ure.gov.pl
Generaldirektion für Landesstraßen und Autobahnen
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Eisenbahnverkehrsamt
Urząd Transportu Kolejowego
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
0048 22 7491400
utk@utk.gov.pl
www.utk.gov.pl
Generalinspektion für Straßenverkehr
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
al. Jerozolimskie 94
02-807 Warszawa
Zentralamt für Geodäsie und Kartographie
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
Zentralamt für Bauaufsicht
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
Amt für elektronische Kommunikation
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
Ausländerbehörde
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa
Auftragsvergabestelle
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
0048 22 4587702
uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
Generalinspektion für Umweltschutz
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Zentralamt für Statistik
Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Amt für Wettbewerb- und Verbraucherschutz
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Landeswirtschaftskammer
Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
0048 22 6309600
kig@kig.pl
www.kig.pl
Polnische Agentur für Investitionen und Handel
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
Polnische Agentur für die Entwicklung des Unternehmertums
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
Polnische Akkreditierungsstelle
Polskie Centrum Akredytacji
ul. Szczotkarska 42
01-382 Warszawa
Polnisches Komitee für Normung
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
0048 22 5567680
kancelaria@pkn.pl
www.pkn.pl
Amt für Technische Überwachung
Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
0048 22 5722100
udt@udt.gov.pl
www.udt.gov.pl
Polnische Tourismusorganisation
Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
0048 22 5367070
pot@pot.gov.pl
www.pot.gov.pl
Nationaler Rundfunk- und Fernsehrat
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Polnische Nationalbank
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
0048 22 1851000
listy@nbp.pl
www.nbp.pl
Sozialversicherungsanstalt
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
0048 22 5601600
cot@zus.pl
www.zus.pl