Komşularımız için güvenlik

Arka plan

tr
gb
ru
de
Komşularımız için güvenlik
Hamburg şehri Almanya'nın en büyük sanayi kentlerinden biridir. Birçok küçük ve büyük Hamburg'lu şirketlerin arasında, çok büyük miktarlarda tehlikeli maddelerle çalışan bazı şirketler yer almakta ve böylelikle bir arıza durumunda civardaki yerleşim yerleri için nadiren de olsa bir tehlike söz konusu olabilmektedir.
Bu tür işletmeler Arıza Durumu Yönetmeliği'ne tabidir (12. Federal Hava Kirliliği Önleme Yönetmeliği) ve bu bakımdan genel olarak arıza durum işletmeleri diye isimlendirilirler.
Yangın, patlama veya benzeri vakaların meydana gelmesiyle tehlikeli maddelerin etrafa salınması sonucunda insanlar veya çevre için ciddi derecede bir tehlikenin oluşmasına yol açan bir olaya "arıza durumu" denilmektedir. Bu itibarla bir işletme arazisinde yaşanan her problem veya kaza hemen yakınlardaki yerlerde birtakım etkilere yol açmamaktadır.
Hamburg'ta şu an için 63 arıza durum işletmesi mevcuttur ve bunlardan 29 işletme yasal bir değişiklikten dolayı temel yükümlülüklerle ilk kez bilgi verme zorunluluğuna bağlıdır. Her arıza durum işletmesi Yönetmeliğin yükümlülüklerine tabi olduğunu beyan etmiştir. Daha geniş yükümlükleri olan 34 arıza durum işletmesi bir güvenlik raporunu ibraz etmiş olup, arıza durumlarıyla mücadele için ve arıza durumlarının etkilerinin mümkün mertebede sınırlandırılması için uygun tedbirleri almak zorundadır. Bunların yanı sıra, acil durum ve kurtarma hizmetleriyle işbirliği yapmaları da şarttır.
Tüm arıza durum işletmeleri bir muayene planı çerçevesinde özel bir denetime tabidir ve düzenli olarak mahallindeki yetkili merci tarafından ziyaret edilir. Muayene planı ve en son mahalli inceleme internette burada görülebilir.
Arıza Durum Yönetmeliğine giren işletmelerin çok sıkı emniyet tedbirlerine tabi olmalarına rağmen, tüm yasal ve idari düzenlemelere riayet edilse bile, alınmış olan bütün güvenlik önlemleri ve kontrollere karşın bir gün bir arıza durumunun meydana gelmemesini hiç kimse garanti edememektedir.
Bu sebepten dolayı bu işletmeler aldıkları güvenlik önlemlerine ilâveten kamuoyunu düzenli olarak önleyici biçimde işletme ve tehlike potansiyelleri hakkında güvenlik önlemleri ve bir kaza durumunda doğru davranış üzerinden bilgilendirmek zorundadır.
Hamburg'ta yer alan işletmeler, Hamburg Ticaret Odası ve yetkili çevre ve enerji merci ile ortaklaşa olarak bu internet sayfasını ve altıncı basımıyla bir bilgi broşürünü hazırlamıştır.
Bir arıza durumunun asla ortaya çıkmayacağı ümit edilse de, istisnai durum için hazırlıklı olmak her zaman en iyisidir. Bu broşür bunun için yayınlanmıştır. Tüm kadın ve erkek Hamburg'lulara tehlike durumunda yapılması gerekenler ve yardım için kime başvurulabileceği konusunda bilgi verilir.