Taken van de IHK

De taken van de Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg (IHK) zijn zeer uiteenlopend. De IHK treedt onder andere op als vertegenwoordiger van de economisch-politieke belangen van de regio. Als deskundig tussenpersoon is de organisatie betrokken bij veel lokale, regionale en bovenregionale initiatieven. Zo zet de IHK zich in voor de verbetering van verkeersverbindingen in de regio, het aanwijzen van nieuwe bedrijfsterreinen, de verlaging van heffingen en belastingen of bedrijfsgerelateerde besluiten in bestemmingsplannen en zoneringen. Bij veel juridische voornemens en openbare vraagstukken functioneert de IHK als deskundig adviseur. De landelijke regering, de deelstaten en de gemeenten doen vaak beroep op de deskundigheid van de IHK. In haar commentaren en uitspraken houdt de IHK altijd het belang van ondernemers voor ogen en wordt ervoor gezorgd dat hun belangen worden meegewogen in wet- en regelgeving op landelijk en deelstaatniveau.
Als deelnemer en medewerker aan talrijke Duits-Nederlandse netwerken stimuleert de IHK de grensoverschrijdende samenwerking op verschillende niveaus. Enerzijds ontwikkelt en begeleidt de IHK in samenwerking met de politiek en het bedrijfsleven gezamenlijke maritieme projecten en initieert zij samenwerking op het gebied van energie en toerisme. Anderzijds worden via een divers aanbod en meerdere bijeenkomsten de zakelijke contacten ook rechtstreeks ondersteund.
Bovendien is de IHK een organisatie met uiteenlopende dienstverlenende taken ten behoeve van het regionale bedrijfsleven. Zo brengt de organisatie met name kleine en middelgrote ondernemingen op de hoogte van nieuwe wet- en regelgeving en van politieke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld over de vele regels op het gebied van milieubescherming, nieuwe ontwikkelingen in het belastingrecht, arbeidsrecht, recht op het gebied van de buitenlandse handel, handels- en commercieel recht enz. De IHK biedt informatie over marktkansen in het buitenland en helpt starters hun bedrijf op te bouwen. De IHK informeert over financieringsmogelijkheden en subsidieprogramma's en houdt de conjunctuur en de concurrentiepositie in de gaten. De IHK zet zich in voor toekomstgerichte onderwijsstelsels, is organisator van daaraan gerelateerde netwerken en uitdrager van moderne kwalificatiemaatregelen. De dienstverlening richt zich niet alleen op de aangesloten bedrijven, maar ook op de politiek en de overheidsinstanties. De publicaties van de Industrie- und Handelskammern (met name over de staat van de conjunctuur en het economische klimaat) zijn voor politici belangrijk en worden dan ook zeer gewaardeerd.