IHK Nord Westfalen

Internationale betrekkingen


Het wereldwijde netwerk van Duitse Kamers van Koophandel speelt een belangrijke rol in de zelfstandigheid van het bedrijfsleven. Ze maken deel uit van een gecoördineerde Duitse strategie om internationale handel te bevorderen. Eén van de taken van de regionale KvK’s is het uitgeven van certificaten voor internationale handel. Verder voorziet de Kamer, samen met het internationale netwerk, potentiële handelspartners in verschillende landen van nuttige informatie en legt zij contacten tussen hen.

Juridische basis
De Duitse Wet buitenlandse handel en betalingen (Außenwirtschaftsgesetz, AWG) vormt de juridische basis voor de internationale handel van goederen en diensten. De Duitse verordening inzake buitenlandse handel en betalingen (Außenwirtschaftsverordung) bepaalt of er voor transacties bepaalde vergunningen nodig zijn.

Normen en standaarden
Het Duitse businessportal iXPOS bevat informatie over de benodigde normen en standaarden, over toegang tot de Duitse markt en over distributiekanalen waarmee u uw producten in de Duitse markt kunt zetten.

Douanewetgeving
In de EU-douanewetgeving en in de verordening van de raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek vindt u de relevante juridische grondslagen voor de volgende onderwerpen: douanevoorschriften, import- en exportprocedures, invoerrechten en methodes voor de bepaling van douanewaarde. Uitgebreide informatie vindt u op de website van de Europese Commissie.

NRW.INVEST
De regio Noord-Westfalen ligt in het hart van West-Europa, pal aan de grote transportroutes. Hiermee is het de perfecte uitvalsbasis voor expats die zelfstandig willen ondernemen en buitenlandse bedrijven die hun productiefaciliteiten willen uitbreiden.

Germany Trade & Invest
Het agentschap Germany Trade & Invest voorziet u van nuttige informatie over de volgende onderwerpen: het opzetten en financieren van investeringsprojecten in Duitsland, evenals de wettelijke kaders en belastingstelsels, het vinden van werknemers en de Duitse sociale zekerheid.