IHK Nord Westfalen

Het beste adres voor handel

Duitsland heeft 79 KvK-vestigingen (Industrie- und Handelskammer, IHK) en de Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) is de overkoepelende organisatie. De KvK’s zijn onafhankelijk en vallen onder het publiekrecht. Hun functie is bij wet vastgelegd. De Duitse Kamers zijn afgestemd op regio’s; zo kunnen ze zich richten op specifieke regionale uitdagingen.
De Kamer van Noord-Westfalen behartigt de bedrijfsbelangen van meer dan 160.000 bedrijven in de industrie, retail, handel, transport, banken, verzekeringen en dienstverlening in de regio’s Münsterland en Emscher-Lippe.
De Kamer bevordert de economie van haar district en zet zich in voor de belangen van haar leden. Hierbij moet de Kamer ervoor zorgen dat de belangen van alle betrokken bedrijven en industrietakken bij elkaar worden gebracht.
De Duitse Kamer van Koophandel is een autoriteit op het gebied van beroepsopleidingen en examinering. Ook adviseert ze studenten en werknemers over training en opleiding. De regio Noord-Westfalen beschikt over meer dan 3.300 vrijwillige examinatoren (werkzaam bij lokale bedrijven) die lid zijn van de meer dan 350 verschillende KvK-examencommissies. Deze examinatoren waarborgen de kwaliteit en praktijkgerichtheid van de examens. Op deze manier worden vakbekwame medewerkers opgeleid volgens de juiste eisen; ze leggen examens af over economie en andere onderwerpen die relevant zijn voor het bedrijfsleven. Zo verbeteren ze de prestaties van de regionale economie.
Om internationale handel te bevorderen richt de Kamer zich op certificaten van oorsprong, het ATA-carnet en andere verplichte handels- en exportdocumenten. Daarnaast hebben de 120 kantoren in 80 verschillende landen nauwe banden met handelskamers in de hele wereld (www.ahk.de) en hebben ze door de jaren heen een schat aan ervaring, data en informatie opgebouwd op het gebied van internationale handel. Dankzij de talrijke internationale zakenmissies zijn er al veel nieuwe bedrijfscontacten gelegd (recentelijk nog in Ierland, Denemarken, Maleisië/Singapore en China.)