IHK Nord Westfalen

De principes van een eervol zakenman of -vrouw

Door de laatste financiële en economische crises wordt de sociale markteconomie (Soziale Marktwitschaft) door de samenleving in steeds mindere mate geaccepteerd. Dit verlies in vertrouwen kan alleen worden teruggewonnen als economische prestaties en eervol gedrag die de samenleving ten goede komen, worden gecombineerd.
Wij, de ondernemers van Noord-Westfalen, willen de pilaar zijn waarop de sociale markteconomie bouwt en wij willen een voorbeeld zijn. Wij staan daarom het model van de eervolle zakenman voor, waarbij de Duitse KvK’s juridisch verplicht zijn om zich te gedragen naar de principes, moraal en verplichtingen van een eervol zakenman.
Persoonlijk:
  • Hij/zij is een liberale kosmopoliet.
  • Hij/zij houdt zich aan zijn woord, zijn handdruk is bindend.
  • Hij/zij blijft zijn commercieel inzicht ontwikkelen.
Bedrijfsmatig:
  • Hij/zij is een voorbeeld voor anderen.
  • Hij/zij schept de voorwaarden die nodig zijn voor eervol handelen binnen het bedrijf.
  • Hij/zij zorgt voor een duurzame langetermijnplanning.
Met het oog op de samenleving:
  • Hij/zij handelt naar het beginsel van goede trouw.
  • Hij/zij neemt zijn verantwoordelijkheid als het gaat om de economische en sociale orde.
  • Hij/zij brengt zijn waarden over op de internationale handel.
De eervolle zakenman of -vrouw is binnen zijn/haar werkveld een lichtend voorbeeld van eerlijkheid, fatsoen, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid. Waardenoriëntatie is een groot goed binnen een prestatiegerichte bedrijfscultuur. Daarom behoren bedrijven zowel intern als extern open te communiceren. Eervol gedrag en sociale betrokkenheid zijn niet alleen van economisch belang, maar dragen ook bij aan een positief ondernemend imago.
Wij roepen alle verantwoordelijken op om zich in hun bedrijf in te zetten voor het model van een eervolle zakenman of -vrouw, en om een voorbeeld te zijn voor anderen, niet alleen binnen het bedrijf, maar ook voor de regio en voor alle ondernemers in Duitsland.