Een kans voor jonge Nederlanders

Opgeleid worden in een bedrijf in Duitsland

Voor jonge Nederlanders biedt het volgen van een beroepsopleiding in een onderneming in Duitsland, bijvoorbeeld in de buurregio Münsterland, een rijkdom aan beroepsperspectieven. De trainees gaan een opleidingscontract naar Duits recht aan en ontvangen een vergoeding. In de meeste gevallen gaan zij een of twee dagen per week naar een Duitse instelling voor beroepsonderwijs en na twee tot drie en een half jaar leggen zij een toets af voor de bevoegde Kamer. In Münsterland begeleidt de Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen ongeveer 150 beroepen in de industrie, de handel en de dienstverlenende sector.
Beroepsgerichte bijscholingen en de mogelijkheden om toegang te krijgen tot een studie in het hoger onderwijs openen weer andere loopbaanperspectieven. Werknemers met een beroepsopleiding die ook aan bijscholingen hebben deelgenomen lopen in Duitsland een betrekkelijk laag risico werkloos te worden. Ook kan een bedrijfsinterne opleiding de weg effenen naar een positie op de arbeidsmarkt waarvoor in andere landen een studie aan het hoger onderwijs noodzakelijk.
Wanneer het opleidingsbedrijf ermee instemt, hebben trainees ook de mogelijkheid een deel van hun opleiding in het buitenland te volgen, bijvoorbeeld in Engeland, Ierland, Spanje, Frankrijk of Polen. Daarvoor bestaan diverse subsidieregelingen zoals het EU-programma Erasmus+. Een trainee die enige tijd in het buitenland heeft gewerkt is goed voorbereid op de geglobaliseerde arbeidsmarkt.
Om in Duitsland een opleiding te kunnen volgens is het noodzakelijk kennis van de Duitse taal op B2-niveau volgens het Europees Referentiekader voor Talen te hebben bereikt.
Hieronder vindt u een overzicht van enkele veelgevraagde beroepen waarvoor een opleiding gevolgd kan worden:

Branche kantoor en dienstverlening

Branche handel

Branche informatietechnologie

Branche horeca


Branche metaal

Branche elektrotechniek