Komşularımız için güvenlik

Acil durumlarda davranış

tr
gb
ru
de
Acil durumlarda davranış
Lütfen bu kısmi dikkatlice okuyunuz ve davranış kurallarını çok iyi öğreniniz. Bu sayede kendinize ve başkalarına yardım edebilirsiniz.
Hoparlör
Polis, itfaiye ve mahalli idarenin hoparlör anonslarına dikkat ediniz ve görev kuvvetlerinin
talimatlarına mutlaka uyunuz.
Açık alan
Açık alanda durmayınız. Çocuklarınızı eve çağırınız.
Pencere / klima ve havalandırma cidazları
Pencere ve kapıları derhal kapatınız, gerekmesi halinde havalandırma ve klima cihazlarını ana şalter üzerinden kapatınız. Daha alçakta bulunan mekânlardan kaçınınız (örn. bodrum).
Yardım
Çocuklara, yaşlı veya engelli kimselere yardım ediniz ve yoldan geçenleri geçici olarak barındırınız. Yakınlardaki komşularınıza da haber veriniz.
Radyo
Radyonuzu açınız ve anonslara dikkat ediniz.
Siren
Bir siren sinyali duyulursa, hemen radyonuzu açınız ve anonslara dikkat ediniz.
Telefon
Sorularınızla itfaiye, polis veya kurtarma hizmetlerine telefon bağlantılarını bloke etmeyiniz, fakat yangın veya kaza gibi özel bir durumda elbette telefon etmeniz gerekebilir.
Doktor
Sağlıkla ilgili kısıtlamalarda derhal ev doktorunuza veya tıbbi acil servise başvurunuz.
Tehlike geçti sinyali
Radyo veya hoparlör üzerinden polis, itfaiye ve mahalli idarenin tehlike geçti bildirimlerine dikkat ediniz.