Cookie advice

This is the configurable cookie text. This can now be defined individually per IHK.

And here you will find the privacy policy.

No. 2992922
Bedrijf oprichten

Bedrijf oprichten

Voor veel ondernemers en starters in Nederland is Duitsland een interessante markt. De klanten en zakelijke partners zijn heel dicht bij. Niet zelden ontstaat door verschil in de conjuncturele ontwikkeling behoefte aan extra ideeën, dienstverlening en producten. Ondanks de geografisch gunstige ligging en het mogelijk veelbelovende marktpotentieel, schrikt de eerste stap over de grens veel mensen toch af. Ze breiden hun activiteiten liever uit naar verderop gelegen regio's in het eigen land.
Vaak is de drempel om zich aan te passen aan andere gewoonten op de nieuwe markt te hoog of is men huiverig dat geleverde diensten of goederen niet betaald worden. Dat geldt net zo goed voor Nederlanders die grensoverschrijdend actief willen worden als voor Duitse ondernemers.
De Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg (IHK) ondersteunt ondernemers en starters met vele maatregelen en een compleet pakket voor de eerste stappen over de grens en stimuleert samen met haar netwerkpartners de Duits-Nederlandse samenwerking op de lange termijn.
Meer informatie over het oprichten van een bedrijf in Duitsland vindt u hieronder of onder www.starter-portal.eu.

Kontakt