Podmioty partnerskie

Podmioty ściśle współpracujące z Izbą Przemysłow-Handlową Wschodniej Brandenburgii:
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Business Location Network
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie
Izba Rzemieślnicza Wschodniej Brandenburgii
Centra Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania
GTAI Germany Trade & Invest
EURES TriRegio
Kraj Związkowy Brandenburgia