Doradztwo zawodowe

IHK doradza i otacza opieką uczniów w zawodach szkolnictwa branżowego oraz zakłady kształcące takich uczniów w regionie Wschodniej Brandenburgii w kwestiach edukacji zawodowej – od poszukiwania miejsca nauki zawodu po egzamin końcowy. Jesteśmy Państwa partnerem również w sprawach związanych z kolejnymi szczeblami kształcenia zawodowego aż po egzaminy poświadczające podniesienie kwalifikacji zawodowych.