Sukcesja przedsiębiorstw

W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej niekonieczne jest założenie nowej firmy. Przedsiębiorcą zostać można również w drodze nabycia istniejącej już firmy lub jej udziałów.
Giełda sukcesji nexxt-change
Na giełdzie przedsiębiorstw nexxt-change można opublikować oferty sprzedaży i ogłoszenia o chęci nabycia. IHK Ostbrandenburg pomaga przy sporządzaniu ogłoszeń, które można bezpłatnie opublikować. Kontakty powstają poprzez tzw. potwierdzenie zainteresowania, które dociera do Izby pocztą elektroniczną. Po wstępnej kontroli kierujemy je do ogłoszeniodawców w celu nawiązania kontaktu. Dodatkowo Izba publikuje chętnie oferty sprzedaży lub nabycia w rubryce „Giełda następców” lub „Giełda zakładających działalność gospodarczą” w dzienniku gospodarczym FORUM.