Egitim-Info

Meslek deneyimi olanlar için bilgiler

Mesleki Çalışanların Eğitim Mezuniyeti

Resmi bir mesleki yeterlilik olmadan bile, başarılı bir kariyer başlangıcı elde edilebilir. Birkaç yıl sonra, profesyonel gelişimden, maaştan veya işsizlik tehdidinden memnuniyetsizlik, genellikle profesyonel bir yeniden yönlendirmenin nedenleri olarak görülmektedir. Bu kişiler profesyonel yaşamda edindikleri bilgi ve becerileri belgelendirme fırsatına sahip olurlar. Bu sertifikaya ‚Harici Sınav' denir.
'Harici Sınav' kanunla düzenlenir. Kural olarak, meslekte eğitimi için öngörülen sürenin bir buçuk katı kadar eğitim öğretim görmüş olan herkes bu sınava alınabilir. Üç yıllık bir mesleki eğitim için dört buçuk yıl anlamına gelmektedir. Harici sınav kabulüne ilişkin karar, istisnai durum incelendikten sonra bireysel olarak verilir.
Muhatap kişinize ilişkin daha fazla bilgi ve iletişim bilgilerini IHK Düsseldorf web sitesinde bulabilirsiniz.

Tanınması

Şirketler genellikle yurtdışında elde edilen mesleki niteliklerin içeriğini değerlendiremezler. Söz konusu tanınma, göçmenlerin Alman işgücü piyasasına erişimini kolaylaştırmak ve bu vasıflı işçilerin potansiyeline şirketler için daha erişilebilir hale getirmek için vardır. Yurtdışında elde edilen mesleki yeterlilikler, Tanıma Yasasına göre incelenir. Tanınma durumunda, yurtdışında elde edilen mesleki yeterlilik kısmen veya tamamen bir Alman Mesleki Eğitimi ile eşit olarak kabul edilir.
Mesleki denklik kararı, yabancı mesleki niteliklerin tanınması için tüm sanayi ve ticaret odalarının merkez ofisi olan IHK FOSA tarafından verilir.
IHK Düsseldorf, ilgili taraflara kendi ülkelerinde edindikleri mesleki niteliklerin tanınması konusunda tavsiyelerde bulunur. Bu danışma ücretsizdir.
Tanınma koşulları için Türkçe Sayfa