IPH Magdeburg

Sprawy Prawne

Prawo i fair play – tak opisujemy nasze zobowiązanie do zapewnienia równych możliwości dla wszystkich typów przedsiębiorstw, jak również nasz cel w postaci promocji konkurencji i zredukowania ingerencji państwa poprzez umocnienie zdolności samoregulacji gospodarki.
Jesteśmy uczciwi w biznesie.
  • IPH Magdeburg zobowiązuje się zapewnić, iż nasze firmy przestrzegają zasad uczciwej konkurencji.
  • Zapewniamy, iż firmy wykorzystują korzyści z równych szans poprzez wdrożenie kombinacji działań i środków, których celem jest zapobieżenie naruszenia konkurencji.
  • Promujemy konkurencję nie tylko ułatwiając nowym firmom wejście na rynek, ale też oferując im wsparcie w celu podtrzymania rozwoju.
  • Ogólne informacje prawne można uzyskać z dwóch źródeł - z naszych biuletynów informacyjnych oraz od pracowników naszych działów prawnych.
Skyline von Warschau