IPH Magdeburg

Izba Przemysłowo-Handlowa Magdeburg

Izba Przemysłowo-Handlowa (IPH) Magdeburg to jedna z 79 Izb Przemysłowo-Handlowych-w Niemczech.
Region IPH Magdeburg obejmuje północną część Federalnego Stanu Saksonii-Anhalt. Dzięki powierzchni 11.900 kilometrów kwadratowych jest to jeden z największych regionów IPH w Niemczech. Ok. 51.000 biznesmenów, reprezentujących głownie małe i średnie przedsiębiorstwa – należy do CCI Magdeburg.
Centralne położenie region CCI Magdeburg na skrzyżowaniu ważnych szlaków transportowych i komunikacyjnych zapewnia ekonomii korzystne warunki lokalne, możliwości oraz wyzwania. Szklaki transportowe – drogowe, kolejowe i wodne – łączą naszą strefę ekonomiczną z ważnymi, krajowymi i europejskimi regionami ekonomicznymi.
Oprócz usług, mających na celu ogólne interesy lokalnej ekonomii oraz polepszenie podstawowych warunków gospodarczych, IPH Magdeburg oferuje usługi, z których skorzystać mogą poszczególne przedsiębiorstwa. IPH Magdeburg może zapewnić specjalistyczne informacje o wszystkich kwestiach ekonomicznych i ekonomiczno-politycznych.
Spółki zagraniczne mają też możliwość opublikowania swoich konkretnych zapytań biznesowych, skierowanych do potencjalnych partnerów na naszej Giełdzie Współpracy.
Z przyjemnością nawiążemy też kontakty z lokalnymi władzami i instytucjami.
Każdy członek IPH Magdeburg - jak również członkowie zagraniczni - mogą wykorzystać pełną gamę usług świadczonych przez IPH.