IPH Magdeburg

Sprawy Międzynarodowe

Sprawy międzynarodowe oznaczają wsparcie, jakie zapewniamy firmom zaangażowanym w dowolny aspekt działalność międzynarodowej, np. wejścia na rynek, rozwoju rynków zagranicznych, rozpoczęcia nowej działalności oraz zapewnianie informacji o globalnych kanałach sprzedaży i źródłach zaopatrzenia. Celem wykorzystania nowych możliwości, IPH Magdeburg może pomóc w następujących aspektach międzynarodowej działalności gospodarczej:
  • Ułatwiamy spółkom wkroczenie na rynki zagraniczne zapewniając dogłębną, specjalistyczną wiedzę uzyskaną przy pomocy Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych  (AHK) oraz naszej globalnej sieci partnerów, co pomaga ograniczyć koszty transakcji.
  • Wspieramy spółki sprzedające swoje wyroby zagranicą i organizujemy umowy z globalnymi partnerami sprzedażowymi i dostawcami.
  • Nawiązujemy kontakty biznesowe i pomagamy firmom w znalezieniu właściwych, międzynarodowych partnerów do współpracy.
  • Doradzamy w kwestiach finansowych i prawnych związanych z działalnością międzynarodową.
  • Wspieramy firmy w zakresie tworzenia zagranicznych filii, oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
  • Zapewniamy inwestorom i liderom biznesowym z firm spoza UE praktyczną pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pobyt i ściśle współpracujemy z lokalnymi władzami do spraw cudzoziemców.
  • doradzamy w kwestiach ceł oraz zagranicznego prawa handlowego, w zakresie procedur anty-dumpingowych oraz w kwestiach związanych z programami subwencji.
Izba Przemysłowo-Handlowa Magdeburg jest partnerem w europejskiej sieci dla małych i średnich przedsiębiorstw, Enterprise Europe Network. Wraz z partnerem tti Magdeburg GmbH wspieramy internacjonalizację małych i średnich przedsiębiorstw. Oferujemy małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie działa ponad 600 ośrodków Enterprise Europe Network na całym świecie. Enterprise Europe Network to więcej niż pojedyncze ośrodki rozmieszczone w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwości Enterprise Europe Network wypływają ze ścisłej współpracy ośrodków, polegającej na wymianie potrzebnych Klientowi informacji oraz dostęp do wspólnych baz zawierających profile firm szukających partnerów zagranicznych. Więcej informacji jest dostępnych: https://een-deutschland.de/meta/gb-flag.html
Celem Unii Izb Łaby/Odry jest przyspieszenie integracji gospodarczej Czech, Niemiec i Polski i bardziej efektywne włączenie gospodarki regionalnej w rozwój na płaszczyźnie europejskiej. Więcej informacji: http://www.kammerunion.eu/pl