Edukacja i Szkolenie Zawodowe

Zapewnianie Wykwalifikowanego Personelu

Wszystkie bieżące prognozy wskazują, iż zmiany demograficzne uwypuklą problem braku kwalifikacji. Wiele firm ma coraz poważniejsze problemy z obsadą wakatów. Muszą wykorzystać istniejący potencjał zawodowy, aby przygotować się na przyszłe wyzwania.
Choć zmiany demograficzne to główna przyczyna obserwowanego braku kwalifikacji, ciągła transformacja strukturalna ekonomii Saksonii-Anhalt poważnie wpływa na typ pożądanych kwalifikacji. Zrównoważona strategia wsparcia i zabezpieczenia wykwalifikowanych pracowników to skomplikowane zadanie, w ramach którego konieczne jest określenie i wdrożenie następujących działań:
  • Ulepszenie, poszerzenie i wzajemne powiązanie dostępnych danych o rynku pracy.
  • Proaktywne podejście i pozyskanie wykwalifikowanych pracowników
  • Wdrożenie celowej polityki lokalizacyjnej wykwalifikowanych pracowników
Połączenie tych działań w ogólną strategię mającą zapewnić wysoki poziom wykwalifikowanych pracowników do podstawowe zadanie na najbliższe lata. Pierwszy krok w kierunku tego celu został podjęty przez IPH Magdeburg poprzez instrument “IHK Fachkräfte finden, Fachkräfte binden”(“Znalezienie wykwalifikowanych pracowników, przywiązanie wykwalifikowanych pracowników"). Celem tego instrumentu jest objęcie przyszłej podaży i popytu na wykwalifikowanych pracowników w konkretnych branżach i zawodach, ostatecznie prowadząc do proaktywnych działań w sektorze edukacji i szkolenia.