Edukacja i Szkolenie Zawodowe

Kwalifikacja do Zawodu - również w Niemczech

Czy chciałbyś pracować w Niemczech, ale szkolenie zawodowe odbyłeś zagranicą? Żaden problem. Od chwili wejścia w życie Ustawy Uznaniowej, możesz poddać swoje certyfikaty ocenia i uznaniu, dzięki czemu niemieccy pracodawcy mogą je ocenić.
Więcej informacji na stronie www.anerkennung-in-deutschland.de