IPH Magdeburg

Dualny system

Szkolenie zawodowe w Republice Federalnej Niemiec dzieli się na szkolenie podczas pracy oraz edukację teoretyczną w szkołach zawodowych. System ten zwany jest dualnym systemem kształcenia zawodowego.
Cechą charakterystyczną tego systemu jest, iż wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne są łączone już podczas szkolenia. Jedynie podczas pracy praktykant może nauczyć się jak radzić sobie ze stale zmieniającymi się wymaganiami danej pracy oraz jak doceniać mnogość relacji społecznych, jakie występują w życiu robotniczym. Dodatkowo, nauka poprzez praktykę daje poczucie osiągnięcia i zapewnia szczególne źródło motywacji dla praktykanta. Wspiera ona niezależność i poczucie odpowiedzialności, które są nieodzownymi cechami w kraju przemysłowo rozwiniętym. Realizując konkretne zadania w prawdziwych warunkach pracy, praktykanci mogą udowodnić wiedzę i umiejętności, które nabyli, oraz doświadczyć sukcesu swoich starań.