Rechtsvormen

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

De Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) is te vergelijken met de Nederlandse BV.
De GmbH is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een in aandelen verdeeld kapitaal en kan elk wettelijk doel nastreven. Crediteuren van de GmbH hebben slechts verhaal op het vennootschapsvermogen. De GmbH is de meest voorkomende vennootschapsvorm in Duitsland. Oprichting kan door één persoon geschieden en er is een maatschappelijk aandelenkapitaal vereist van ten minste 25.000 euro. De minimumkapitaaldeelneming bedraagt 100 euro. De akte van oprichting moet notarieel bekrachtigd worden. De GmbH bestaat juridisch pas op het moment dat zij wordt ingeschreven in het Handelsregister.